Product Circularity Index (PCI)

Repeat Materials haalt een score van 90%

Doel

Het doel van de Rijksoverheid is om in 2030 de helft en in 2050 volledig circulair te zijn. Om dit te bereiken, is het essentieel om circulariteit meetbaar te maken, want meten is weten. Alba Concepts, een adviesbureau voor circulair bouwen, heeft dit gerealiseerd door middel van de Building Circularity Index (BCI). Door hun visie op circulariteit en bijbehorende doelen, integreren ze de circulaire economie binnen organisaties in de gebouwde omgeving.  


Building Circularity Index


De Building Circularity Index (BCI) meet de circulariteit van gebouwen door niet alleen naar het gebruikte materiaal te kijken, maar ook naar de demonteerbaarheid ervan. 

Circulariteit omvat namelijk twee aspecten: de herkomst van materialen en de technische aanpasbaarheid van het materiaal. Alba Concepts meet niet alleen de BCI, maar ook de Material-, Product- en System Circularity Index, omdat de BCI uit deze drie componenten bestaat.

Product Circularity Index

Voor de meting van de Product Circularity Index (PCI) heeft Alba Concepts gekeken naar de Materiaalindex, inclusief de herkomst van materialen, het afvalscenario, de technische levensduur en het volume

Naast de Materiaalindex is ook de Losmaakbaarheidindex beoordeeld op basis van het type verbinding en de toegankelijkheid ervan. Alba Concepts heeft een PCI onderzoek uitgevoerd op Repeat Materials. 

raging water
87%
Material Circularity Index
94%
Losmaakbaarheidsindex v2.0
90%
Product Circularity Index

PCI bij Repeat Materials


De Material Circularity Index (MCI) omvat de herkomst van materialen, het afvalscenario, het volume en de (technische) levensduur. Onze producten hebben MCI van 87%. 

Naast de MCI is ook de Losmaakbaarheidsindex (Li) van het plaatmateriaal berekend, waarbij gekeken wordt naar het type verbindingen en de toegankelijkheid ervan. De Losmaakbaarheidsindex is 94%. Dit is een van de hoogste scores die tot nu toe aan een product is toegekend. Als we zowel de MCI als de Li in overweging nemen, komt de totale PCI van Repeat Materials uit op 90% .


BCI rapport 2023-0882.001-V1.0-LdN/JvG (Geldig tot 17/11/2028)